Контакт

Српска Православна Епархија банатска

Дворска 20. 26300 Вршац

Телефон: 013 2100136

Е пошта: spceparhijabanatska@gmail.com

Жиро рачун: 340-27151-54

ПИБ:100515310

 

Контактирајте нас путем е форме:

  Ваше име (обавезно)

  Ваша е-пошта (обавезно)

  Ваш телефонски број (обавезно)

  Предмет

  Ваша порука

  Потврђујем тачност унетих података (обавезно)